Home Posts tagged perbuatan Nabi
Penulis: Gus Nadirsyah Hosen Kita tahu Sunnah Nabi itu defisininya adalah perkataan (aqwal), perbuatan (af’al) dan penetapan (taqrir) dari Nabi Muhammad SAW. Kita fokus pada perbuatan Nabi, sebagaimana diulas dalam kitab karya Syekh Wahbah az-Zuhaili yang berjudul Ushul al-Fiqh al-Islamiy (jilid 1, halaman 478-440). Perbuatan Nabi itu ada tiga macam. Kita akan simak mana Continue Reading