Home Posts tagged perempuadn haid masuk masjid
Pertanyaan Bolehkah perempuan yang sedang haid mengikuti ceramah, pengajian, majlis taklim yang di laksanakan di dalam masjid? Jawaban Para ulama masih berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya perempuan haid berdiam diri atau sekedar lewat di dalam masjid. Sekurang-kurangnya, mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, mazhab Maliki dan Hanafi. Menurut mereka, Continue Reading