Home Posts tagged Mahallul Qiyam Antara Wahabi
MAHALLUL QIYAM UNTUK MENYAMBUT KEDATANGAN RUH NABI? Jangankan golongan Ustaz Salafi, Sayid Muhammad bin Alawi al-Maliki pun tidak sependapat dengan masalah ini dalam kitab Mafahim. Berdiri saat Mahallul Qiyam merupakan kebiasaan sebagian ulama di antaranya Imam As-Subki. Namun saya pun tidak menampik adanya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang Continue Reading